Представителят, който взе участие в дебата, бе д-р Андрей Ковачев.
 
 
Обобщение на изложението и отговорите на въпросите на
д-р Андрей Ковачев
 
Кратка визитка
 
Д-р Андрей Ковачев е член на Европейския парламент (ЕП) от Групата на Европейската народна партия (ЕНП), избран през 2009 г. с листата на ПП ГЕРБ. Кандидат е на ПП ГЕРБ в изборите за Европейски парламент на 25 май 2014 г.
 
Встъпителни думи на д-р Андрей Ковачев:
 
„В този мандат на Европейския парламент се направиха сериозни стъпки по отношение на намаляване на неравенствата в достъпа до качествена здравна услуга, но сякаш тук в България това все още не е почувствано от българските пациенти, които са и европейски пациенти“, посочи д-р Андрей Ковачев
 
Член 35 от Хартата за основните права на Европейския съюз регламентира правото на всеки гражданин на достъп до здравеопазване, профилактика, диагностика и лечение, независимо от финансовото положение, пола и националната принадлежност. Това означава, че европейските институции трябва да работят в тази насока, а също така и националните правителства.
 
Д-р Ковачев намира за много добри исканията, които са заложени в Манифеста на Европейския пациентски форум, една част от които са заложени и в докладите на Европейския парламент, като например доклада "Естрела" относно намаляването на здравните неравенства в ЕС, приет от ЕП  през 2011 г.
 
През 2013 г., заедно с Европейския пациентски форум и българската Национална пациентска организация, д-р Ковачев бе домакин на конференция по проблема с неравния достъп до качествено здравеопазване, която постави началото на т.нар. "Партньорството за достъп", обединяващо заинтересованите страни на европейско ниво - пациентите, лекарите и сестрите, фармацевтичната индустрия. Според г-н Ковачев Партньорството е инициатива, която трябва да бъде разгърната.
 
"Нужно е да се генерират идеи за това какви да са следващите стъпки, да се изведат няколко конкретни политики, по които трябва да бъдат ангажирани европейските институции (Европейската комисия) и националните правителства да работят - дали това ще бъде обмяната на опит, дали координация на скрийнинг програмите по хроничните заболявания. Надали може да се очаква от един евродепутат да даде отговора. Това трябва да бъде резултат от колективната работа на засегнатите страни с тези, които взимат решенията", допълни Андрей Ковачев.
 
Според него в следващия мандат на Европейския парламент трябва да се настоява да бъде създадена специална комисия или поне подкомисия, която да се занимава конкретно със здравеопазване. В момента темата е насочена към Комисията, свързана с екологията и безопасността на храните. Често като че ли европейските граждани не разбират защо европейските институции не се занимават със здравеопазване. Традиционно Европа не е поставила като основен приоритет здравната политика. Като че ли повече се занимаваме със селско стопанство и със здравето на животните, което не е правилно.
 
За да се минимизира евроскептицизмът, Европейският съюз трябва да се фокусира върху здравеопазването, смята Андрей Ковачев. Той цитира данни от представително изследване, проведено в България в началото на 2014 г. от Маркет Линкс, което показва, че на въпроса „По коя тема българските евродепутати трябва да работят с приоритет в следващия ЕП?”, 43,7% от респондентите посочват „Равен достъп до здравеопазване в рамките на ЕС”.
 
"Общественият интерес към тази политика – здравеопазването – е много голям. Европейските институции трябва да подпомогнат националните правителства в осъществяване не само на реформата, но и в осигуряването на равен достъп до качествена здравна услуга. Изключително притеснително е това, което в момента се случва в България – липса на каквато и да е реформа. Показателна е и липсата на представители на управляващите на този дебат, с което се показва, че няма чуваемост по тази тема", допълни Андрей Ковачев.
 
 
Тема 1
 
 
Как бихте поставили темата „Здравеопазване” като приоритет в следващия Европейски парламент? Смятате ли, че трябва да се разширят правомощията на европейските институции, ЕП и ЕК относно здравеопазването в Европа? Ако Да, как?
 
 
"Това, което е започнато към края на този мандат на ЕП, трябва да се продължи и ще се работи в посока създаване на официално присъствие в ЕП на Партньорството за достъп, като то да бъде подкрепено от евродепутати от различни парламентарни групи. Партньорството е в полза не само на новите страни членки, но и на старите.
 
То трябва да се основава на прозрачен диалог със заинтересованите страни – лекари, сестри, фармацевтична индустрия, пациентски организации, както и вземащите решения – евродепутати, представители на ЕК, дори и представители на националните правителства", подчерта Андрей Ковачев.
 
Според него промени в Договорите на ЕС са необходими и те трябва да се случат под формата на един нов Конвент, който да изработи нов проект за конституционен договор на ЕС. Тогава здравеопазването ще може да стане приоритет за съюза.
 
Според Андрей Ковачев за повечето политически партии здравеопазването не е основен приоритет, дори и в манифеста на Европейската народна партия или тази на социалистите, темата не намира нужното внимание. Именно това е един от ангажиментите на д-р Ковачев – да повиши политическата видимост сред евродепутатите за проблематиката с неравния достъп до качествено и иновативно здравеопазване в ЕС.
 
"Темата за здравеопазването е много чувствителна, защото се възприема от старите страни членки на ЕС като застрашаваща и се асоциира с нуждата от по-голямо европейско финансиране", посочи кандидатът на ГЕРБ за евродепутат.
 
Д-р Ковачев обърна внимание и на факта, че за предоставяне на допълнителните средства в сферата на здравеопазването е поставено допълнително условие - да се създаде солидна и устойчива рамка за инвестиции по европейските структурни и инвестиционни фондове. Тук се вижда, че ЕК и в тази област няма доверие на България, на българските институции. Единственото решение е предстрочни парламентарни избори.
 
 
 
Въпроси и отговори от дискусия:
 
В:За да се изравним с останалите държави в ЕС по отношение на здравеопазването, България е необходимо да направи един лъвски скок. Ще направите ли всичко възможно и как ще го направите, за да изравним условията в България с тези например в Словения, Полша и Чехия? Готови ли сте за този лъвски скок?
 
О: Няма смелост за такъв скок. Има страх! Всички правителства се страхуват, защото започват брожения. Има такива, които искат да се запази моделът на финансиране. Няма го този устрем към лъвския скок.
     Представителите в ЕП за съжаление няма как да го направят този скок. Със сигурност Вашият въпрос е насочен към управляващите и към мнозинството в Народното събрание. 
 
 
 
В: Налагането на стандарти за качество в здравеопазването за целия ЕС ще имат пряк ефект най-вече върху страни като България?Ще работите ли и вие, за да може тези стандарти да имат пряк ефект после върху правителствата, в това число и България? Европейският стандарт няма как да не се прилага, при това с ясни наказателни процедури ако държавата членка не го спазва или по някакъв начин не си уеднакви стандартите за качество.
 
 
О: Това, което явно трябва да имаме, е "здравен борд", така както има "валутен борд". Европейският съюз обаче не може да задължава суверенните правителства в тази област. Инструментът на ЕС са европейските средства и условията, които поставя за тези средства. Задача на отделните държави е да подават информация на ЕС за състоянието на здравната й система. В Европа не знаят за състоянието на здравната система в България и за това какъв е достъпът до здравни грижи тук.
 
     Д-р Ковачев е поставил следния въпрос на ЕК: „Какво ще направи ЕК за подобряването на достъпа, за измерването, оценяването и сравняването на този достъп в различните страни членки на ЕС? На него тя е отговорила: „Измерването на достъпа до здравеопазване е съпроводено със значителни трудности. Наличните показатели дават възможност за измерване на самооценката за неудовлетворени потребности от здравни грижи, но не и измерване на достъпа. Показателите за обхват, време, чакане и достъпност не съществуват или не са достатъчни. ЕК призовава засегнатите страни да изразят препоръки как неравенствата могат да бъдат измерени”.  
 
 
Тема 2 и Тема 3
 
 
Какви мерки за включване на пациентите и здравните експерти в политиките на Европейския съюз бихте предприели, така че да бъде взета под внимание тяхната гледна точка и да бъдат защитени техните права?
 
 
Според д-р Андрей Ковачев, е много важно Партньорството на заинтересованите страни на европейско ниво да бъде изградено възможно най-бързо и да започне работа още по време на кампанията за изборите за Европейски парламент, за да достигне проблемът със здравните неравенства до възможно най-много бъдещи членове на ЕП.
 
Партньорството трябва да генерира идеите, които в бъдеще ЕК и националните правителства да изпълняват. То ще бъде легитимната прозрачна платформа, която ще обсъжда предложенията на пациентите, лекарите, сестрите, фармацевтите, както и на евродепутатите от различни страни-членки. Работата на партньорството ще се превърне в основа за договорни промени, изработени от демократичен Конвент, и включването на здравеопазването сред политиките на ЕС.
 
"Трябва да се продължи работата в посока повече помощ за реформите в националните здравни системи, профилактиката, скрийнинга на хроничните заболявания, обмена на добри практики и изследвания, които също могат и трябва да бъдат координирани на европейско ниво.
 
Лъвският скок в Европа е започнат. Отговорност на управляващите е да извършат необходимите реформи в България. Сегашната ситуация е абсолютно незадоволителна и е позорна за страна членка на ЕС", завърши д-р Ковачев.