Представителят, който взе участие в дебата, бе д-р Драгош Методиев

 
Обобщение на изложението и отговорите на въпросите на
д-р Драгош Методиев
 
Кратка визитка
Д-р Драгош Методиев е представител на Движение „Алтернатива за българско възраждане”, като до момента не е бил депутат в Европейския парламент, но представлява няколко общински здравни заведения. Той е един от хората, които са действали още в началото на т.нар. „преход” в България
 
Встъпителни думи на д-р Драгош Методиев:
 
Всичките реформи в здравеопазването по времето на прехода се правят на парче, без ясна визия за бъдещето. Според д-р Методиев проблемите в здравеопазването в България не трябва да бъдат решавани от Европейския съюз. Решението на проблемите е въпрос на дебати и ясна визия за здравеопазването за поне 20 години напред, която да бъде спазвана независимо от правителството, което е на власт.
 
Нека всички кандидати за депутати в ЕП заедно поставят като един от приоритетите именно здравеопазването.
 
 
Тема 1
 
 
 
Как бихте поставили темата „Здравеопазване” като приоритет в следващия Европейски парламент? Смятате ли, че трябва да се разширят правомощията на европейските институции, ЕП и ЕК относно здравеопазването в Европа? Ако Да, как?
 

Д-р Методиев подкрепя изцяло тезата на д-р Първанова.
 
За всички представители на България в ЕП здравеопазването трябва да бъде приоритет номер едно. Това трябва да се постигне и на национално ниво – здравеопазването да бъде приоритет номер едно за българските депутати. По този начин ще се постигне синхрон.
 
Вижданията на д-р Методиев по отношение на това как ще се спре миграцията на пациенти и български граждани, на човешкия ресурс (лекари и сестри) в ЕС са, че трябва да има единен консенсус на всички политически субекти на тази тема. Трябва да има ясна визия и споразумение в този отрасъл да няма никакви промени.
 
Трябва да се преразгледа цялата нормативна уредба в миналото, на която лежи здравеопазването в момента, за да могат нещата да се получат в бъдещето.
 
Много е наболял проблемът на локално ниво, както за липсата на достъп до качествено здравеопазване – има региони, където спешната помощ прибира пациентите, остава ги в едно лечебно заведение, но там също няма достатъчно специалисти.
 
Своевременност, качество и достъпност – това трябва да стигне до всеки един пациент.
 
Въпроси и отговори от дискусия:
 
В:Кога и дали ще има правила и критерии по отношение на пациентите – какво им се полага, как да се лекуват и т.н.?
 
     Правата на пациентите ги има в няколко закона (Закон за здравето, Закон за здравното осигуряване, Закона за лечебните заведения, Закона за НЗОК и т.н.). Правата на лекарите ги има само в Закона за здравето, чл. 190 – един абзац. Останалото става задължение и наказателни и юридически отговорности на лекарите. Правата на пациентите са много важни и винаги трябва да се защитава тяхното право.
     По отношение на лечението и проследяването на социално-значимите заболявания България имаше добър опит, сега вече не. Разрушили са се много неща.
 
 
 
 
Тема 2 и Тема 3
 
 
Смятате ли, че гледната точка на пациентите и здравните експерти има значение в разработването на здравни политики? По какъв начин бихте се ангажирали в реализирането на стратегия за овластяване на пациентите и здравните експерти, която да включва план за подобряване на здравната култура и предоставяне на информация относно всички аспекти на здравните грижи?
 
Какви мерки за включване на пациентите и здравните експерти в политиките на Европейския съюз бихте предприели, така че да бъде взета под внимание тяхната гледна точка и да бъдат защитени техните права
 
 
 
Без ревизия на нормативната база, няма как България да си изгради визия за бъдещето.
 
<span style="font-size:12.0pt;Times New Roman" ,"serif";"="">Д-р Методиев обръща специално внимание на ролята на фелшерите в здравното обслужване. Според него, те, заедно с медицинските сестри, са един от стълбовете. Трябва да бъдат върнати отново в системата.