ОПИСАНИЕ 
 
Във връзка с отбелязването на Европейския ден за правата на пациентите (18 април) и предстоящите избори за Европейски парламент (22-25 май 2014 г.), Български лекарски съюз и Национална пациентска организация инициират обществен дебат с кандидатите за евродепутати от 8 политически партии и сформирования.
 
В Обществения дебат ще бъдат  засегнати 3 основни теми, които са заложени в създадения от Европейски пациентски форум манифест, чиято цел е да ангажира политици и институции с актуалните проблеми в здравеопазването, пред които са изправени пациентите в Европейския съюз.
 
Темите в Дебата засягат ролята на пациентите и здравните експерти в създаването на европейските политики; ангажирането на европейските депутати в стратегии и проекти за овластяване на пациентите и експертите; участие и подкрепа на инициативи за осигуряване на равен достъп до качествено здравеопазване; поставяне на темата „Здравеопазване” като приоритетна в дневния ред на следващия Европейски парламент и др.
 
Чрез поставянето на тези теми пред кандидатите за евродепутати се цели да се установят нагласите на конкретните партии, мерките и ангажиментите, които биха поели за решаването на проблемите в сферата.
 
МОДЕРАТОРИ 
 
Дебатът ще бъде модериран от д-р Цветан Райчинов, председател на БЛС  и д-р Станимир Хасърджиев, председател на Национална пациентска организация (най-голямата национално представителна организация за защита правата на пациентите в България) и член на Борда на Европейски пациентски форум.
 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОЗИЦИИ
 
Преди всяка тема ще бъде представено кратко резюме, което очертава основните акценти в Манифеста (в  рамките на 1 минута). След това думата ще бъде давана последователно на всеки от представителите на политическите партии. Всеки представител ще има 3 минути, за да изложи позицията на представляваната от него политическа партия.
 
ДИСКУСИЯ
 
След като всички участници изложат позициите си, ще бъде провеждана кратка дискусия след всяка тема (до 10 минути), в която гости, журналисти и пациентски организации ще имат възможност да задават въпроси.
 
ИЗЛЪЧВАНЕ НА СЪБИТИЕТО 
 
Събитието ще се проведе в Пресклуб БТА, като на сайта www.bta.bg дебатът ще бъде директно излъчван. Успоредно с това ще бъде направен запис на цялото събитие, който след това ще бъде качен на сайта на БЛС и НПО.
 
ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Към страницата www.npo.bg ще бъде направен поддомейн www.manifest.npo.bg. На него ще се публикуват темите и въпросите, както и позициите на участниците.