09:45 – 10:00               Регистрация
 
10:00 – 10:10               Уводни думи. Представяне на участниците и темите на дебата.
Представяне на кратък видео клип, във връзка с манифеста на Европейски пациентски форум (ЕПФ).
 
 
10:10 – 10:35               Тема 1  
 
Как бихте поставили темата „Здравеопазване” като приоритет в следващия Европейски парламент? Как бихте подкрепили и взели участие в европейски инициативи за осигуряване на равен достъп до качествено здравеопазване за всички европейски граждани?
 
10:35 – 10:45               Дискусия
 
 
10:45 – 11:10               Тема 2
 
Смятате ли, че гледната точка на пациентите и здравните експерти има значение в разработването на здравни политики? По какъв начин бихте се ангажирали в реализирането на стратегия за овластяване на пациентите и здравните експерти, която да включва план за подобряване на здравната култура и предоставяне на информация относно всички аспекти на здравните грижи?
 
11:10 – 11:20               Дискусия
 
 
11:20 – 11:45               Тема 3
 
Какви мерки за включване на пациентите и здравните експерти в политиките на Европейския съюз бихте предприели, така че да бъде взета под внимание тяхната гледна точка и да бъдат защитени техните права?
 
11:45 – 11:55               Дискусия
 
11:55 – 12:00               Заключителна част
 
12:00 – 12:20               Подписване на манифеста на ЕПФ от гостите и участниците в дебата