Кратко описание на идеята
 
Във връзка с отбелязването на Европейския ден за правата на пациентите (18 април) и предстоящите избори за Европейски парламент (22-25 май 2014 г.), Български лекарски съюз и Национална пациентска организация инициират обществен дебат, за участие в който ще бъдат поканени кандидатите за евродепутати от 8 политически партии и сформирования.
 
В Обществения дебат ще бъдат  засегнати 3 основни теми, които са заложени в създадения от Европейски пациентски форум манифест, чиято цел е да ангажира политици и институции с актуалните проблеми в здравеопазването, пред които са изправени пациентите в Европейския съюз.
 
Темите в Дебата засягат ролята на пациентите и здравните експерти в създаването на европейските политики; ангажирането на европейските депутати в стратегии и проекти за овластяване на пациентите и експертите; участие и подкрепа на инициативи за осигуряване на равен достъп до качествено здравеопазване; поставяне на темата „Здравеопазване” като приоритетна в дневния ред на следващия Европейски парламент и др.
 
Чрез поставянето на тези теми пред кандидатите за евродепутати се цели да се установят нагласите на конкретните партии, мерките и ангажиментите, които биха поели за решаването на проблемите в сферата.
 
По време и след приключване на Дебата, всички участници и присъстващи гости ще бъдат приканени да се ангажират с темите от манифеста, като официално се разпишат в онлайн формата, на страницата на Европейски пациентски форум.
 
Събитието ще бъде проведено в Пресклуб БТА, което ще даде възможност Дебатът да бъде излъчван директно онлайн на сайта www.bta.bg. Успоредно с това, ще бъде направена специално за целта интернет страница www.manifest.npo.bg, на която ще бъдат публикувани темите и въпросите, както и позициите на участниците.
 
 
Покана
 
До централите на БСП, ПП ГЕРБ, ПП „Атака”, ДПС, Коалиция „Реформаторски блок”, ПП „България без цензура”, НДСВ и Движение „Алтернатива за българско възраждане” (АБВ) е изпратена специално подготвена за целта покана за участие, програмата и регламента на събитието. В поканата са изброени темите, по които ще се очаква да направят коментар в рамките на 3 минути и да представят конкретните действия, които се ангажират да предприемат, в рамките на мандата им като членове на Европейския парламент.
 
                                               
Участници
 
В дебата ще бъдат поканени представители на различни институции, пациентски и съсловни организации, членове на Обществения съвет по здравеопазване (Български лекарски съюз, Български фармацевтичен съюз, Български зъболекарски съюз, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, КНСБ, КТ „Подкрепа”, Федерация Български пациентски форум, Конфедерация Защита на здравето, Българска асоциация за закрила на пациентите), журналисти и др.
 
След представянето на всички участници ще бъде провеждана кратка дискусия (10-15 минути), в която гостите и журналистите ще имат възможност да задават въпросите си.
 
 
Теми на дебата
 
По време на дебата ще бъде акцентирано върху следните теми:
 
1. Как бихте поставили темата „Здравеопазване” като приоритет в следващия Европейски парламент? Как бихте подкрепили и взели участие в европейски инициативи за осигуряване на равен достъп до качествено здравеопазване за всички европейски граждани?
 
2. Смятате ли, че гледната точка на пациентите и здравните експерти има значение в разработването на здравни политики? По какъв начин бихте се ангажирали в реализирането на стратегия за овластяване на пациентите и здравните експерти, която да включва план за подобряване на здравната култура и предоставяне на информация относно всички аспекти на здравните грижи?
 
3. Какви мерки за включване на пациентите и здравните експерти в политиките на Европейския съюз бихте предприели, така че да бъде взета под внимание тяхната гледна точка и да бъдат защитени техните права?